บริการของเรา

รับซ่อมแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องจักรโรงงานอุตสหกรรม
จำหน่ายอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์ อะไหล่หายาก นำเข้าจากต่างประเทศ
บริการซ่อมและจำหน่าย Touch Screen, UPS, INVERTER, SERVO DRIVE, POWER SUPPLY,AC/DC DRIVE, CONTROL BOARD,MONITOR LCD-CRT DISPLAY,YASKAWA,MITSUBISHI,FANU

บริการตรวจเช็คงานซ่อม
บริษัทมีนโยบายตรวจเช็คงานซ่อม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย จนกว่างานซ่อมเหล่านั้นจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ลดค่าใช้จ่าย กรณีที่เครื่องจักรเกิดการชำรุดเสียหาย ส่งผลทำให้สูญเสียกำลังการผลิต การซื้อเครื่องจักรใหม่อาจมีราคาสูง และใช้เวลานานในการสั่งจากต่างประเทศ การซ่อมสามารถจัดการแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อเครื่องจักรที่มีราคาแพง

กรณีเร่งด่วน ความเร่งด่วนของงานและการจัดหาอะไหล่ เป็นสิ่งที่พบอยู่เสมอสำหรับงานซ่อม แต่จากประสบการณ์บวกกับความพร้อมทางเครื่องมือที่ทันสมัยในการตรวจซ่อม จึงทำให้ทีมงาน 2B สามารถสรุปผลและวิเคราะห์หาจุดเสียของงานที่เร่งด่วนให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

บริการตรวจเช็คฟรี

touch screen shap

รับประกันนานสูงสุด 1 ปี

warranty

บริการรับส่งงานถึงที่

IMG 1517

ซ่อมไม่ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ซ่อมด่วน ซ่อมหน้างาน

ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย