ภาพรวม บริษัท ทูบี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ รับซ่อม จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งรับผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และรับปรึกษาปัญหาเพื่อป้องกันการชำรุดของแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก่อนเวลา

ภารกิจขององค์กร มุ่งช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ลดการสูญเสียกำลังการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรหยุดการทำงาน โดยสาเหตุมาจากการชำรุดของแผ่นวงจร ต้องใช้เวลานานในการซื้อจากต่างประเทศการซ่อมจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้

การสื่อสาร ในปัจจุบันการสื่อสารมีการแข่งขันสูงมากเนื่องจากการเปิดเสรี การชำรุดของแผ่นวงจรเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนเพิ่มมากขึ้นการซ่อมช่วยลดต้นทุนได้

บริษัทรับซ่อม ช่างอิสระและนักขาย ทางเรามีบริการให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์หรืออะไหล่หายากจากต่างประเทศในเวลาอันรวดเร็ว

วิสัยทัศน์ เป็นแหล่งเรียนรู้และแก้ไขปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

ประวัติความเป็นมา จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งในการขายและตรวจซ่อมแผ่นวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและเอกชนต่างประสบปัญหาใกล้เคียงกัน ในกรณีที่อุปกรณ์เหล่านี้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย การซื้อใหม่จากผู้ผลิตจะเสียเวลานานมาก บางครั้งอาจเลิกผลิตไปแล้ว การซ่อมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ประจำได้ หากเกิดปัญหากับเครื่องจักร บุคลากรที่มีอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด เนื่องจากไม่มีประสบการณ์มากพอ อาจทำให้อาการเสียเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังได้

การนี้ บริษัท ทูบี อิเล็กทรอนิกส์ เซอร์วิส จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รวบรวมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นพิเศษ ในด้านการซ่อมแผ่นวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนถึงผู้ประกอบการทั่วไป

บริการตรวจเช็คฟรี

touch screen shap

รับประกันนานสูงสุด 1 ปี

warranty

บริการรับส่งงานถึงที่

IMG 1517

ซ่อมไม่ได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย

ซ่อมด่วน ซ่อมหน้างาน

ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่าย